Duurzame vis

Alleen al in Nederland zijn er zo’n zestien viskeurmerken. Van alle keurmerken zijn er twee waar je in elk geval op af kunt gaan. Het keurmerk van de Marine Stewardship Council (MSC, wild gevangen vis) en Aquaculture Stewardship Council (ASC, voor kweekvis).

ASC en MSC zijn onafhankelijke internationale non-profitorganisaties voor duurzaam gevangen of gekweekte vis, waarop ook de Viswijzer en het Voedingscentrum zich baseren. Door vis met het MSC- of ASC-keurmerk te kopen, weten consumenten zeker dat ze vis kopen die uit een duurzame visserij komt. Dat is visserij die niet bijdraagt aan overbevissing, waarbij de schade aan het leven in zee zo beperkt mogelijk is en waarvoor goede beheersregels gelden.

Bij het MSC-keurmerk, voor wilde vis dus, wordt gekeken naar de gezondheid van het visbestand, de vangstmethode, impact op het ecosysteem en of de visstand goed beheerd wordt. Vis met het ASC-keurmerk komt uit kwekerijen die vervuiling van water beperken door minder antibiotica en duurzaam visvoer te gebruiken en er wordt gekeken naar de arbeidsomstandigheden van het personeel.

MSC-keurmerk

De MSC standaard voor duurzaam gevangen vis is gebaseerd op 3 belangrijkste principes:

1. Duurzame visbestanden

De visserijactiviteiten moeten op een voor de vispopulatie duurzaam niveau liggen. Alle gecertificeerde visserijen moeten zodanig te werk gaan dat het vissen oneindig door kan gaan zonder dat de bronnen uitgeput raken.

2. Milieubelasting minimaliseren

Visserijactiviteiten moeten zodanig worden beheerd dat de structuur, productiviteit, functie en diversiteit van het ecosysteem waarvan de visserij afhankelijk is behouden blijven.

3. Effectief beheer

De visserij moet alle lokale, nationale en internationale wetten naleven en beschikken over een beheersysteem waarmee kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden en waarmee de duurzaamheid behouden kan blijven.

MSC-vis mag alleen als zodanig verkocht worden als het bedrijf is gecertificeerd. Wij zijn dat uiteraard. 

ASC-keurmerk

Wild gevangen vis zal niet aan de groeiende vraag naar vis kunnen voldoen. Viskweek kan een oplossing zijn. Bijna de helft van de vis die wij eten komt al uit kweekvijvers. Gekweekte vis is een efficiënte manier om voedsel te produceren met relatief lage druk op natuur en milieu. Mits die kweek verantwoord gebeurt.

In 2009 heeft het WNF, samen met het Initiatief Duurzame Handel, het onafhankelijke keurmerk Aquaculture Stewardship Council (ASC) opgericht. ASC is een onafhankelijke internationale non-profit organisatie die een certificeringsprogramma voor verantwoorde viskweek beheert en verder ontwikkelt

Verantwoorde kweekvis.

ASC werkt samen met internationale producenten, bedrijven in de visketen en supermarkten om te voorzien in de groeiende vraag van de consument naar verantwoorde vis. Het ASC-keurmerk maakt het voor iedereen gemakkelijk om een bewuste en verantwoorde keuze te maken – in de supermarkt of tijdens een etentje in een restaurant!

UitgangspuntenASC-standaard.

De ASC-standaard heeft betrekking op:

1. Naleving van wetgeving
2. Behoud van de natuurlijke omgeving (vaak wetlands en kustgebieden) en biodiversiteit
3. Behoud van de waterreserves
4. Behoud van de soortenrijkdom en de wilde populatie (voorkomen dat er ontsnappingen zijn die voor verspreiding van ziektes kunnen zorgen en daarmee een bedreiging zouden kunnen vormen voor de wilde vis)
5. Verantwoord gebruik van diervoeders en andere middelen
6. Diergezondheid (geen onnodig gebruik van antibiotica en chemicaliën)
7. Maatschappelijke verantwoordelijkheid (bv geen kinderarbeid, aandacht voor gezondheid en veiligheid van werknemers, vrijheid van vereniging, relaties in de gemeenschap).

Het Duurzaam Paling Fonds helpt paling

Wij zijn ook aangesloten bij het Duurzaam Paling Fonds. Het Duurzaam Paling Fonds investeert in:

1. Herbevolken van Nederlandse binnenwateren met miljoenen jonge palingen.

2. Opvangen van volwassen, geslachtsrijpe palingen voor schadelijke pompen en waterkrachtcentrales om deze zo veilig en onbeschadigd over de dijken te helpen om de reis naar hun geboortegrond te kunnen voltooien.

3. Onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek als basis voor gefundeerd beleid, dat is gericht op een blijvend herstel van de palingstand in de Nederlandse wateren.

4. Certificering en invoering van diervriendelijker vangst-, kweek-, en verwerkingsmethoden.

Paling kunt u verantwoord eten, wanneer u kiest voor paling met het blauwe Duurzaam Paling Fonds® logo. U weet dan zeker dat u bijdraagt aan het naar goed leefgebied helpen van jonge paling, het over de dijk helpen van volwassen paling en wetenschappelijk onderzoek. Met deze maatregelen én een duurzame visserij, kunnen we nu en in de toekomst genieten van paling.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.